Brukervilkår

Brukervilkår for AS Nitten.no

 

FORETAKSINFORMASJON

AS Nitten.no
Organisasjonsnummer: 920 846 734
Postadresse: Bliksrudstubben 18 C, 1484 Hakadal
Kontakt: tips@nitten.no eller support@nitten.no

 

PRODUKTINFORMASJON OG PRIS

For å lese innholdet på nitten.no kreves at man registrerer seg og kjøper et abonnement. Du kan inngå avtale om abonnement for to ulike abonnementsperioder: Enten 69 kroner for én måned eller 600 kroner for ett år. Tilgangen til nitten.no fornyes til oppgitte perioder inntil du eventuelt sier opp abonnementet eller skrur av autofornying.

Abonnenter får tilgang til nettsidene umiddelbart etter at et abonnement er kjøpt. Tjenestene er tilgjengelig ut den perioden du allerede har betalt for, og det gis ingen refusjon av innbetalte beløp selv om avtalen sies opp før utløpet av til enhver tid gjeldende avtaleperiode.

I henhold til norsk lov har du 14 dagers angrerett for tjenester som bestilles over internett. Angreretten gjelder ikke for enkeltstående tjenester som leveres i et bestemt tidsrom dersom tjenesten er tatt i bruk, jf. angrerettloven § 19 bokstav b.

Ved bruk av angreretten må du gi melding til vårt supportteam innen angrefristen. Du finner kontaktinformasjon i bunnen av disse vilkårene. Eventuell innbetalt avgift vil bli tilbakebetalt innen 30 dager. Du finner mer om angrerettloven her: http://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2000-12-21-105.

KORT- OG PERSONOPPLYSNINGER

Nitten.no behandler persondata ifølge Lov om Personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne register.

Når du handler hos Nitten.no blir betalingen behandlet av Netaxept, som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og Mastercard/ Eurocard. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk.

OPPHAVSRETTIGHETER TIL INNHOLD

All opphavsrett, varemerkerettigheter, patentrettigheter og eller andre immaterielle rettigheter knyttet til Nitten.nos tjenester innehas av AS Nitten.no og våre samarbeidspartnere. Det er ikke tillatt å kopiere, distribuere eller på annen måte mangfoldiggjøre slikt innhold uten avtale med AS Nitten.no. Dersom du sender innhold til Nitten.no, for eksempel tekst, bilder eller video, samtykker du i at Nitten.no kan bruke og redigere materialet slik vi ønsker.

ANSVAR FOR EGNE INNLEGG

Ved å delta med innlegg, kommentarer, informasjon og publisering i Nitten.no aksepterer du de regler og vilkår som til enhver tid gjelder i Nitten.nos fora.

Nitten.no aksepterer ikke personhets, trakassering eller støtende kommentarer og forbeholder seg retten til å nekte brukere adgang til å poste nye innlegg dersom dette ikke blir overholdt. Nitten.no forbeholder seg også retten til å fjerne innlegg som etter vårt skjønn strider mot disse reglene eller anses for usaklige.

Det er ikke tillatt å poste innlegg som inneholder reklame eller forsøk på å selge varer eller lignende.

Kommentarer under artikler kan bli publisert uten redaksjonell forhåndsvurdering eller godkjennelse. Du er personlig ansvarlig for innholdet i innleggene du publiserer, og vil holde AS Nitten.no skadesløs for ethvert eventuelt krav fra tredjeperson som følge av dine innlegg.

OMGÅELSE AV SIKKERHETSSYSTEMER

Det er ikke tillat å forsøke å omgå Nitten.nos sikkerhetssystemer ved å benytte andre medlemmers medlemsopplysninger. Dette kan være straffbart. Nitten.no forbeholder seg retten til å involvere myndighetene dersom det mistenkes at et slikt lovbrudd har funnet sted.

ANSVAR VED NEDETID ELLER TEKNISKE PROBLEMER

Tjenestene på Nitten.no kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelig på grunn av tekniske problemer eller vedlikehold. Nitten.no vil tilstrebe å gi informasjon til abonnentene om dette, via sosiale medier om nødvendig. Nitten.no er ikke under noen omstendighet ansvarlig for eventuelle konsekvenser eller tap som følge av at sidene ikke kan benyttes som forutsatt.

Ved kortvarig utilgjengelighet vil det ikke bli gitt refusjon av betaling. Ved langvarig utilgjengelighet vil det bli gitt en forholdsmessig refusjon.

MARKEDSFØRING

AS Nitten.no vil aldri selge eller videreformidle dine opplysninger til tredjepart, men forbeholder seg retten til å sende ut informasjonsmail dersom det anses som relevant for brukerne å gjøre dette.

BRUDD MOT VILKÅRENE

AS Nitten.no har rett til umiddelbart og uten foregående meddelelse å avslutte eller fryse din brukerkonto og alle aktuelle betalingstransaksjoner dersom du bryter med noen av vilkårene nevnt her.