Et vedtak i 2015 kan være relevant for Narvik nå

Generalsekretær Ottar Eide poengterer at Get-ligaen må vurderes separat fra resten av norsk hockey ettersom dette er en profesjonell liga. Foto: Terje Pedersen / Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Generalsekretær Ottar Eide poengterer at Get-ligaen må vurderes separat fra resten av norsk hockey ettersom dette er en profesjonell liga. Foto: Terje Pedersen / Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Norges Ishockeyforbund (NIHF) stemte i 2015 fram et vedtak om å tilrettelegge for satsing i Nord-Norge.

NEW YORK (Nitten.no): Under forbundstinget i 2015 ble det fremmet – og vedtatt – et tillegg under punktet «visjon» i den strategiske planen for norsk ishockey i perioden 2015 til 2019.

Tillegget ble kalt «Ishockeyglede for hele Norge» og er spesielt interessant nå som Narvik Arctic Eagles er blitt tilbudt en plass i Get-ligaen og har svart at klubben bare kan takke ja til dette hvis det legges til rette for kostnadssparende kampskjema. Inntektsgrunnlaget til Narvik-laget er ikke større enn at klubben vil gå med underskudd dersom bortekampene ikke samles og reisekostnadene dermed reduseres.

I møteprotokollen fra forbundstinget 2015 står det følgende:

«Visjonen er dekkende for arbeidet med en sterkere geografisk spredning av sporten til de steder av landet der det ennå ikke finnes ishaller, men også å styrke sporten i klubber og områder hvor vi i dag allerede er etablert. Visjonen er også ment å være dekkende for å skape økt interesse for sporten og sportens synlighet».

Det må legges til at punktet videre poengterte at «Målet er at alle i Norge, uansett funksjonsnivå, alder, kjønn, etnisitet eller seksuell orientering skal ha et godt, utfordrende og tilrettelagt ishockeytilbud i sitt nærmiljø. Ishockey har et stort potensial for mange aktivitetsgrupper. Vi mener at potensialet for vekst er stort innen jentehockey, for voksne mosjonister, nye befolkningsgrupper og funksjonshemmede. Videre mener vi at en bredere og mer inkluderende rekruttering til sporten vil tilføre organisasjonen en annen og ny type utøvere med annen bakgrunn enn den ishockey tradisjonelt har hentet sine utøvere fra.»

Det er fremfor alt formuleringene om «sterkere geografisk spredning» og «skape økt interesse for sporten og sportens synlighet» som virker relevante for Narvik Arctic Eagles.

Den norske toppserien har aldri hatt et lag så langt nord. Nå skal det presiseres at Lørenskog har anket forbundets avgjørelse om å nekte klubben lisens og at denne anken ikke er ferdigbehandlet, så det er fortsatt en viss usikkerhet rundt tilbudet til Narvik Arctic Eagles om plass i Get-ligaen.

Nitten.no har spurt generalsekretær Ottar Eide om dette vedtaket fra 2015 bør regnes som relevant i diskusjonen om tilrettelegging av kampprogrammet til Narvik.

– Vi har en unik situasjon med Narvik nå, om tilrettelegging av spilleplan. NIHF har henvist til at de andre klubbene må godta dette for at det skal kunne gjøres. Hva er siste nytt her? 

– NIHF legger ikke full trykk på denne prosessen før det ar avklart om Lørenskogs appell får medhold eller ikke. Norsk Topphockey har gjennomført en høring med klubbene i Get, og det er klart at man for inneværende sesong vil ønske å ha tilnærmet lik spilleplan som allerede er utarbeidet. Dette med bakgrunn i et likt sportslig tilbud og økonomi. Klubbene har allerede lagt sine budsjetter for 2018 og sesongen 2018/19. Om det er mulig med tilpasninger som kan imøtekomme Narviks ønsker vil bli tatt opp når saken med Lørenskog er avklart, sier Eide til Nitten.no.

Generalsekretæren opplyser at han ikke kan uttale seg om Lørenskogs anke før den er ferdigbehandlet i appellutvalget.

– Under forbundstinget i 2015 ble det vedtatt en visjon: «Ishockeyglede for hele Norge». Det kan argumenteres for at dette vedtaket bør resultere i at man tilrettelegger for Narvik nå. Hva er din kommentar til dette?

– Visjonen er god og virkelig noe norsk ishockey skal strekke seg etter. NIHF ønsker en utbredelse av idretten i større deler av landet, og det må helt sikkert tilpasninger til dersom man på sikt skal få til et godt sportslig og økonomisk tilbud til hele landet. Det er gjort tilpasninger for landsdekkende serier allerede, sier generalsekretæren.

– Når det gjelder Get, så er dette definert som en profesjonell liga, med de muligheter og forpliktelser det medfører. Endringer i Get-ligaen må skje som følge av en prosess, og de lag som skal spille der (eller spille kvalifisering for opprykk) må tilpasse seg de krav som allerede ligger til spill på dette nivået. Eventuelle endringer og tilpasninger må skje i dialog med alle parter. Det må være noe som både planlegges og legges til rette for, slik at man kan tilpasse den praktiske hverdagen og økonomien på en best mulig måte.

 

Redaktør for #19 | Tidligere sportsredaktør og USA-korrespondent i Nettavisen | Forfatter av «Thor Hansen: Usensurert»

avatar

Author: Roy Kvatningen

Redaktør for #19 | Tidligere sportsredaktør og USA-korrespondent i Nettavisen | Forfatter av «Thor Hansen: Usensurert»

1 Reply to “Et vedtak i 2015 kan være relevant for Narvik nå”

  1. Hei!
    Setter stor pris på at du tar opp denne situasjonen. Dog er den et tveegget sverd. Get-ligaen er svært krevende på mange måter og gir egentlig bare plass til få lag. En tommelfingerregeler at tilskuerantallet til hvert lag vil fortelle hvor på tabellen lagene ender. Derfor ligger både Ringerike og Narvik svært dårlig an til å kunne overleve i Get-ligaen, slik den er organisert idag. Men om man får til en overlevelse , er det positivt for regionen.Kanskje man burde slutte med opp og nedrykk inntil det kommer lag som dekker de grunnleggende behov for å overlevet i dagens system. Som president i NOHA (norwegian oldtimer hockey ass.) er jeg mer opptatt av å utvikle klubbene sammen med kretser/regioner slik at bredde delen kan få en bedre utvikling. Da kan man få ishockey for hele Norge. Siden anlegg er helt avgjørende for utviklingen, er det kanskje en tanke å få til et samarbeide mellom idretten, utdannningsinstitusjoner , Forsvaret og næringslivet, for deling av utgifter og en større og bedre bruksfrekvens, altså en mye bredere politisk forståelse av hva Norge trenger i en tid hvor fysisk arbeide/aktivitet er under press. I tillegg er det verdt å merke seg lidelser som kan oppstå i overdrevet bruk av medier. Disse som
    kan gi for stor belastning på hjernen. Fysisk aktivitet er en flott medisin for å motvirke dette. Godt om det også er lystbetonet!!!

Legg igjen en kommentar