Hockeyforbundet avslutter forhandlingene med Norsk Topphockey

Hampus Gustafsson jubler etter å ha scoret det tredje målet til hjemmelaget under den andre finalekampen i hockey-NM mellom Frisk Asker og Storhamar. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

I et styremøte mandag vedtok Norges Ishockeyforbund (NIHF) enstemmig at det ikke skal inngås ny samarbeidsavtale mellom forbundet og Norsk Topphockey (NTH).

Den forrige samarbeidsavtalen gikk ut for et års tid siden. Partene har, etter det Nitten blir fortalt, fortsatt med de samme betingelsene som i den forrige avtalen mens man har diskutert en ny.

– Ikke mer vi kan gjøre
Avtalen fastsatte en fordelingsnøkkel for markeds- og medieinntektene i toppidrettshockeyen i landet, der klubbene fikk 70 prosent og Norges Ishockeyforbund 30 prosent. Inntektene kommer hovedsakelig fra Get og TV-avtalen.

– Vi har forhandlet hele denne sesongen med NTH. Vi er enige om praktiske ting, men de ønsket at vi kom med et forslag til fordeling av de fellesinntektene vi har, og det forslaget avviste de. Da er det egentlig ikke noe mer vi kan gjøre. De har ikke kommet med motforslag, heller, sier generalsekretær Ottar Eide i Norges Ishockeyforbund til Nitten.no.

Tirsdag sendte forbundet ut et brev til klubbene, der forbundet informerer om mandagens styrevedtak. Vedtaket omfatter følgende fem punkter:

1) Forbundsstyret viser til at ishockeyforbundet gjennom lovene til Norges Idrettsforbund eier alle rettigheter til eliteserien, inkludert medierettighetene.

2) Forhandlingene med Norsk Topphockey AS avsluttes, og det inngås ikke ny samarbeidsavtale mellom NTH og NIHF.

3) Alle inntekter fra felles avtaler skal overføres til NIHF.

4) Det settes i gang en prosess der klubbene i Get inviteres til et møte for å se på videre strategi på kort og lang sikt sammen.

5) Inntektene fra Get-avtale og TV-avtale fordeles med 50 prosent (etter fratrekk av provisjon) til klubbene og (50 prosent til NIHF for sesongen 2019/20. I dette ligger at NIHF også yter nødvendige administrative tjenester som NTH i dag utfører.

Sår tvil om NTHs eksistens
Brevet inkluderer også et punkt som kan tolkes ganske aggressivt:

«Dersom Get-klubbene selv ikke ønsker å finansiere og videreføre NTH vil NIHF som en konsekvens av dette med snarlig virkning overta de driftsoppgaver som NTH har utført for klubbene i Get og Get-ligaen som serie».

– Vi får overført penger til oss som vi vil føre tilbake til klubbene. Hvis klubbene vil bruke litt av pengene til å videreføre NTH, må de gjerne gjøre det. De må vurdere hva som er fornuftig, sier generalsekretær Eide.

Styreleder Dagfinn Reinertsen i Norsk Topphockey forteller til Nitten.no at han ble overrasket over brevet som tirsdag ble sendt til både klubbene og NTH.

– Det er harde ord. Jeg hadde en kort samtale med Ottar i sted og vi snakker fortsatt sammen i en god tone. Noen ganger setter man ting på et papir for veldig tydelig å peke på hvor man står, og så beveger man seg etter det. Vi får se hvor prosessen bringer oss, sier Reinertsen.

Norsk Topphockey holder et internt telefonmøte onsdag, for å finne ut hvordan man skal respondere.

– Vi mener at det er klubbene som skaper de verdiene som hører til Get-ligaen og da må størstedelen av den inntekten også overføres til klubbene. Det har vært 70/30, men vi har ikke vært fremmed for å gi forbundet en økning, med tanke på de prosjektene de ønsker å finansiere. Vi synes likevel at det er ganske friskt å hoppe fra 30 til 50 prosent, sier styrelederen i NTH.

– Siste ord ikke sagt
Selv om brevet utvilsomt har en krass tone, er det fortsatt en ålreit tone mellom partene.

– Ja, det er det jo. Men alle forstår at det er en endring som de fleste både håpet og trodde at vi skulle unngå å komme i. Man kan jo bruke hvilke ord man vil, men det er jo alvor i det, som både vi og Norsk Topphockey ser. Men nå har vi gått så mange runder og vi kommer ikke i mål, sier Ottar Eide til Nitten.no.

Styrelederen i Norsk Topphockey forstår at forbundet ønsker en større andel av fellesinntektene, men påpeker at også klubbene har behov for pengene, for eksempel til å etablere et bedre statistikksystem.

– Vi har hatt 15 år med en avtale i bunn, som har regulert fordelingen alle disse årene. Dette brevet kom litt overraskende på oss, nå som kaka ble større. Men det er mange hull å tette i forbundet, som har flere forskjellige prosjekter, samtidig som klubbene har sine behov. Vi har over tid jobbet med å få på plass en strategi som en del av denne økningen skulle gå til. Men det er vel aldri sånn at siste ord er sagt, tror Reinertsen.

Redaktør for #19 | Tidligere sportsredaktør og USA-korrespondent i Nettavisen | Forfatter av «Thor Hansen: Usensurert»

avatar

Author: Roy Kvatningen

Redaktør for #19 | Tidligere sportsredaktør og USA-korrespondent i Nettavisen | Forfatter av «Thor Hansen: Usensurert»

Legg igjen en kommentar