Norsk Topphockey får støtte av klubbledere

Cecilie Olsen er daglig leder i Manglerud Star. Foto: Roy Kvatningen / Nitten.no

Forbundet ønsker å plassere Norsk Topphockey på tribunen, men møter motstand.

Tirsdag kunne Nitten opplyse om at Norges Ishockeyforbund (NIHF) har sagt opp avtalen med Norsk Topphockey (NTH) om fordelingen av markeds- og medieinntektene.

Dette besluttet forbundsstyret enstemmig mandag. Tirsdag ble det sendt ut et brev til alle klubbene og til Norsk Topphockey, hvor forbundet konstaterte at det ikke blir inngått en ny samarbeidsavtale mellom NIHF og NTH.

Avtalen gikk opprinnelig ut for ett år siden, men partene har forsøkt å forhandle fram en ny. Disse forhandlingene har ikke ført til enighet. Forbundet ønsker en 50/50-fordeling, mens topphockey vil videreføre 70/30-ordningen.

I brevet står det også at «Dersom Get-klubbene selv ikke ønsker å finansiere og videreføre NTH, vil NIHF som en konsekvens av dette og med snarlig virkning overta de driftsoppgaver som NTH har utført for klubbene i Get og Get-ligaen som serie».

– Det er harde ord, konstaterte styreleder Dagfinn Reinertsen i NTH overfor Nitten tirsdag.

På Twitter skriver ishockeypresident Tage Pettersen onsdag, som svar på et spørsmål fra Jim Gallagher om hva som er besluttet (under mandagens styremøte i ishockeyforbundet): «Å flytte samarbeidet med NIHF fra Norsk Topphockey og direkte til klubbene».

Det er klar tale.

Norges Ishockeyforbund anser Norsk Topphockey som overflødig og oppfordrer klubbene til å kutte ut dette mellomleddet og i stedet forhandle direkte med forbundet.

Det er flere enn Dagfinn Reinertsen som er overrasket over utspillet fra Norges Ishockeyforbund.

Nitten sendte ut en SMS til ledere i samtlige klubber i Get-ligaen neste sesong, der vi ber dem om å svare på om de ønsker at Norsk Topphockey skal:

A) Bestå som i dag
B) Bestå, men gjøre mer for klubbene
C) Bestå, men gjøre mindre for klubbene
D) Oppløses

Svarprosentene på disse SMS-ene er foreløpig lav, men av de fem som har svart, oppgir fire av de stemmer for B og én at man gjerne vil ha med seg informasjonsmøtet som Norges Ishockeyforbund har invitert til 18. juni før man svarer.

Fem klubbledere har ikke besvart SMS-en.

– NTH skal være til for Get-klubbene, slik at vi sammen kan fronte våre interesser mot NIHF og skape bedre forutsetninger. Dette bør det gjøres mer av, og vi har så vidt begynt å se endringer med tanke på planer angående serierunder, felles plattform for hjemmesider og så videre, sier daglig leder Cecilie Olsen hos Manglerud Star til Nitten.

Hun reagerer på en annen uttalelse fra ishockeypresident Tage Pettersens på Twitter, der han skriver at «klubbene kommer bedre ut av dette økonomisk, så de har lite å frykte».

– At NIHF får en større andel av fellesavtalene, samtidig som det hvert år blir dyrere å spille i Get-ligaen, er jeg skeptisk til. Det er ekstremt vanskelig å drive hockeyklubb i Norge, og dersom man ikke tar grep, er jeg redd vi vil sitte igjen med et par klubber om noen år, mener Olsen.

Det er verdt å merke seg at alle fire som har svar på SMS-en fra Nitten, ønsker at Norsk Topphockey skal gjøre mer for klubbene.

Generalsekretær Ottar Eide i Norges Ishockeyforbund sier til Nitten at forbundet blant annet ønsker å kjøre en strategiprosess til høsten hvor man for eksempel bør diskutere andre lisenskrav utover økonomi, for eksempel om tilskuddet for forbundet bør deles opp, slik at en klubb får en viss prosent hvis den har daglig leder på heltid, spillerutvikler, damelag og så videre.

– I et lenger perspektiv tror jeg nok at vi vil stille strengere krav til arenaene enn vi gjør i det. Dette er en prosess vi må gjøre sammen med klubbene nå, sier Eide til Nitten.

Han legger til:

– Vi kan ikke blande oss bort i hvordan pengene brukes i Norsk Topphockey. Vi vet at det er ulik oppfatning der, men vi mener at dette må de forvalte. Vi mener også at de kan skape andre inntekter, noe de ikke har gjort.

Cecilie Olsen i Manglerud Star mener at Norsk Topphockey er viktig for klubbene, men vedgår at NTH kan gjøre mer for klubbene enn hva tilfellet er i dag.

– NTH kan garantert fungere bedre, men jeg føler at den veien har de startet på. Samtidig er deres jobb med å profilere Get-ligaen og søke etter felles markedsavtaler en stor ressurs for klubbene, og jeg ser ikke for meg at NIHF skal gjøre den jobben, avslutter Olsen.

Hockeyforbundet avslutter forhandlingene med Norsk Topphockey

Redaktør for #19 | Tidligere sportsredaktør og USA-korrespondent i Nettavisen | Forfatter av «Thor Hansen: Usensurert»

avatar

Author: Roy Kvatningen

Redaktør for #19 | Tidligere sportsredaktør og USA-korrespondent i Nettavisen | Forfatter av «Thor Hansen: Usensurert»

Legg igjen en kommentar